Ansioluettelon tekeminen

Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) on tiivistelmä koulutus- ja työhistoriastasi, jonka tarkoitus on antaa työnantajalle nopeasti kokonaiskuva taustastasi.

Ansioluettelo on pituudeltaan 1-2 sivua (A4). Tarkoitus ei ole kertoa koko elämäntarinaa, vaan korostaa hakemasi työn kannalta olennaisia asioita. Korosta vahvuuksiasi, äläkä ole liian vaatimaton. Kerralla kuntoon laitettua ansioluetteloa on helppo täydentää myöhemmin. Se on hyvä tapa välittää työnantajalle nopeasti silmäiltävä kokonaiskuva Sinusta.

Ansioluettelosta tulisi löytyä ainakin seuraavat tiedot:

Henkilö- ja yhteystiedot
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Valokuva itsestä
Jos lisäät valokuvan itsestäsi, pidä huolta, että se on asiallinen kasvokuva.

Koulutus ja työkokemus
Kirjoita opiskelu- ja työhistoriasi aina siinä järjestyksessä kuin ne ovat tapahtuneet. Ylimmäiseksi uusin ja alimmaiseksi vanhin.

Kielitaito
Voit listata osaamasi kielet ja merkitä miten hyvin osaat kyseisiä kieliä. Esim. Suomi, äidinkieli tai Englanti, hyvä. Riittävä asteikko on: äidinkieli, erinomainen, hyvä, tyydyttävä, alkeet. Kannattaa mainita vain sellaiset kielet, joissa olet hyvä, tai jotka ovat työn kannalta tärkeitä.

IT-taidot
Kirjoita osaamiesi ohjelmistojen nimiä, mutta älä listaa ihan kaikkia käyttämiäsi ohjelmia, vaan valitse oleellisimmat. Voit mainita myös mitä käyttöjärjestelmiä olet käyttänyt, esim. windows ja mac.

Luottamustoimet
Jos olet työskennellyt esim. järjestöissä vapaaehtoistyöntekijänä tai tuutorina opintojesi ohella, voit mainita niistä ja pestien kestosta tässä.

Harrastukset
Kerro harrastuksistasi, mutta huomioi, että työnantajaa ei kiinnosta kaikki elämäsi aikana harrastamasi asiat. Kerro vain sellaisista harrastuksista, joista koet olevan hyötyä hakemassasi työssä.

Lisätietoja
Esim. varusmiespalvelu, saavutukset/palkinnot jne.

Suositukset
Jos sinulla on edellisestä työpaikasta suosittelijoita, listaa heidän nimensä, sähköpostinsa, tittelinsä ja työpaikkansa.

Muista tarkistaa oikeinkirjoitus moneen kertaan. Jos ansioluettelo on täynnä kirjoitusvirheitä, se antaa Sinusta huolimattoman kuvan. Tekstin tulee olla selkeää ja yksinkertaista, koska ansioluettelon lukemiseen ei käytetä yleensä paljon aikaa.

Lataa tästä itsellesi ansioluettelon malli!
Se sisältää ansioluettelon asettelupohjan ja täyttöohjeita.