Työkokeilusta uusi suunta uralle

Työkokeilu on tarkoitettu henkilöille, jotka yrittävät selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilun järjestäjänä voi olla esimerkiksi yritys, kunta, yhdistys tai valtion virasto laitos. 

Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä.

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Koska työkokeilu ei ole työsuhde, työkokeiluun osallistuva ei ole työterveyshuollon piirissä.

Työkokeilun päätteeksi työkokeilun järjestäjä, työkokeiluun osallistuva ja TE-toimiston edustaja arvioivat yhdessä työkokeilun sujumista suhteessa sen tavoitteisiin.  

Jos työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittäminen, palautteen pitää  sisältää mm. arvion soveltuvuudesta

  • työhön
  • ammattiin
  • alalle.

Jos työkokeilun tavoitteena on arvioida paluuta työmarkkinoille, palautteen pitää sisältää mm. arvion

  • työelämävalmiuksista
  • osaamisen kehittämistarpeista.

Onko työkokeilusta hyötyä?

“Pyysin työkokeilua TE-toimistosta, kun kuulin ystävältäni mahdollisesti vapaasta paikasta koulunkäynninohjaajana. TE-toimisto hyväksyi pyyntöni, kun kyse oli alanvaihtosuunnitelmista. Mielestäni hyöty työkokeilusta oli iso, sillä lähdin lopulta opiskelemaan kyseiselle alle. Työkokeilun etuna on sen pituus, sillä työharjoittelu on vain muutaman viikon kun työkokeilu kestää jopa 6 kuukautta. Sinä aikana ehtii oikeasti näkemään mitä se työ on ja kiinnostaako ala itseä.” kertoo eräs työkokeilusta uuden uran itselleen löytänyt.

Toinen työkokeilusta hyötynyt kertoo, että lopetti kokeilujakson kesken saatuaan työpaikan omalta alaltaan. Hän oli kokeilemassa työhön paluun mahdollisuutta.