Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoinen työ on pääosin järjestöissä tai yhdistyksissä tehtävää työtä, josta vapaaehtoinen ei saa rahallista korvausta. Vapaaehtoinen lahjoittaakin aikaansa ja osaamistaan järjestön tarpeisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vain järjestö hyötyisi vapaaehtoisista, vaan vapaaehtoinen voi oppia paljon työelämälle hyödyllisiä taitoja.

Vapaaehtoistehtäviä on yhtä paljon kuin vapaaehtoisia. Riippuen henkilön omista taidoista ja kiinnostuksen kohteista, voi hän toimia vapaaehtoisena monenlaisissa tehtävissä ja järjestöissä. Vapaaehtoiseksi ryhtyessä kannattaa miettiä mikä juuri sinua itseäsi kiinnostaa; onko se esimerkiksi ympäristö, kansainvälinen tai monikulttuurinen toiminta, lapset ja nuoret vaiko kenties vanhukset? Valitsemalla sinua kiinnostavan aiheen, pääset myös tekemään hyväntekeväisyyttä ja saat hyvän mielen autettuasi.

Monet järjestöt hakevat vapaaehtoisia mm. tapahtumien järjestämiseen, ohjaajiksi ryhmätoimintaan tai vertaistueksi ja kavereiksi yksinäisille. Näissä tehtävissä voit oppia lukuisia taitoja joita työnantajat arvostavat.

Miten minä voin hyötyä vapaaehtoisena toimimisesta?

Ensinnäkin luot paljon uusia kontakteja. Vapaaehtoistoiminnan parissa voit löytää paljon uusia ystäviä, saat hyviä suosituksia työnhakuun, tai vaikka jopa uuden kiinnostavan alan!

Koska vapaaehtoistyö on usein hyvin samankaltaista kuin palkallinen työ, opit paljon taitoja joita voit hyödyntää työelämässä. Ajankäytön hallinnointi, budjetointi, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja tiettyihin tehtäviin liittyvät taidot ovat suorastaan kultaa työnantajan silmissä!

Missä voin toimia vapaaehtoisena?

Suomen somalialaisten liitto on koko ajan valmis ottamaan vastaan innokkaita vapaaehtoisia.

Lisäksi mm. seuraavat tahot etsivät vapaaehtoisia:

Jos haluat lisää tietoa vapaaehtoisena toimimisesta, kannattaa suunnata https://www.vapaaehtoistyo.fi/ sivustolle. Siellä listataan eri paikkakunnilla toimivia tahoja jotka kaipaavat vapaaehtoisia.