Työttömyys

Jos jäät työttömäksi, tulee sinun heti ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tämän voi tehdä sähköisesti TE-palvelut.fi -sivustolla. TE-toimisto arvioi tilanteesi, ja toimittaa Kelalle päätöksen työttömyysetuuksien maksamisesta.