Työkokeilu

Työkokeilu on TE-toimistojen kautta järjestetty maksimissaan kuuden kuukauden työllistävä toiminto, jonka aikana kartoitetaan henkilön soveltuvuutta tietylle alalle tai töihin palaamisen mahdollisuutta. Työkokeilu on siis työkalu, joka tukee ammatinvalintaa. Työkokeilu ei ole palkallinen työpaikka, vaan saat korotettua päivärahaa kokeilun ajalta.

Työkokeiluja myönnetään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa oleville työttömille:
– Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus, tai hän suunnittelee uranvaihtoa. Tällöin kokeilun tarkoituksena on selvittää kiinnostaako alan ammatti, tai onko jokin tietty ala mahdollinen.
– Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
– Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
– Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Työkokeiluja voidaan järjestää yrityksissä, säätiöissä tai yhteisöissä. Useimmiten 1-3 kuukauden työkokeilu riittää mittaamaan soveltuvuutesi ammattiin.

Lisää työkokeilujen aikaisista käytännöistä voit lukea sivulta TE-palveluiden sivulta.

Lähde: TE-palvelut.fi