Työharjoittelu

Työharjoittelu on yleensä opintoihin sisältyvä käytännön osuus, jossa harjoitellaan opittuja asioita oikealla työpaikalla. Riippuen alasta ja koulusta, voi työharjoittelu olla palkallista tai palkatonta.

Harjoittelun aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan asioita ja vahvistamaan omaa osaamistaan, mutta myös saa hyödyllisiä kontakteja työelämään jo ennen valmistumista. Usein työharjoittelun kautta opiskelija voikin saada kesätyön, tai jopa ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikan. Ammatillisiin oppilaitoksiin kuuluu yleensä palkaton työssäoppiminen. Työssäoppiminen muistuttaa harjoittelua, mutta asioita ei ole opeteltu koulussa. Työssäoppiminen ei siis ole jo opitun harjoittelua, vaan täysin uusien asioiden oppimista.