Toisen asteen opinnot

Toiseen asteen koulutuksissa ja korkeakouluissa joutuu kustantamaan itse opintomateriaalit. Kuitenkin voidaan saada opintorahaa. Opinto rahaa ei voi saada, jos on alle 17-vuotias ja oikeutettu lapsilisään. Lisää tietoa tästä.

Lukio

Yleissivistävä ja vapaaehtoinen toiseen asteen oppilaitos. Pystyy hakea vain, jos on suorittanut oppivelvollisuuden. Lukiokoulutuksessa on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto ja siten valmistua lukiosta ylioppilaaksi. Ylioppilaaksi ei voi valmistua, jos lukion oppimäärä on suorittamatta, mutta lukiosta voi valmistua ilman ylioppilaaksi tuloa. Opinto kestää n.3-4 vuotta.

Lukio päättötodistus: Opiskelun tavoitteena on yleisesti suorittaa ylioppilastutkinnon. Lukion oppimäärä koostu 75 yhden opintoviikon mittaisesta kurssista, josta 47 tai 51 on pakollisia. Suoritettuaan lukion oppimäärän opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Suoritettuaan lukion oppimäärän opiskelija saa lukion päättötodistuksen.

Ylioppilastutkinto: Ylioppilas tutkinto on lukion päättövaiheessa suoritettava tutkinto ja jos hän suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet hänestä tulee ylioppilas. Ylioppilastutkinto on toiseen asteen tutkinto. Tutkinto järjestetään kahdesti vuodessa. Ylioppilas tutkinnossa pitää vähintään suorittaa neljä ainetta, joista äidinkielen koe (suomi, ruotsi tai saame) on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista ainetta kokelas voi valita seuraavista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe tai joku reaaliaineen koe. Yksi pakollisista kokeista pitää olla pitkän oppimäärän koe. Neljän pakollisen kokeen lisäksi oppilas voi suorittaa ylimääräisiä kokeita valintansa mukaan. Ylioppilas kirjoituksia pidetään keväällä ja syksyllä.

Ammattikoulu

Ammattikouluun kuulu ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus sekä oppisopimuskoulutus. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Oppisopimuskoulutus: Työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti. Oppisopimuksessa voidaan vaihtaa alaa, saada todistuksen omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Yritykselle oppisopimus on mahdollista kouluttaa omiin tarpeisiin sopia uusi työntekijä.

Näyttötutkinto: on aikuisille suunnattu joustava ammattilainen tutkinnon suoritustapa. Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tutkintotodistuksen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Ammatillinen perustutkinto: Antaa laajan ammattitaidon ja erityisosaamisen. Opinnot koostuvat 180 osaamispistettä josta 135 on ammatillisia tutkinnon osia, yhteisiä tutkinnon osia on 35 osp ja loput on vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osp.

Kaksois- ja kolmoistutkinnot

Osassa ammattikouluissa voi suorittaa ammattitutkinnon yhteydessä myös ylioppilastutkinnon, josta silloin puhutaan kaksoistutkinnosta. Jolloin osa ammattitutkinnon opinnoista korvataan lukion oppimäärän sisältyvillä pakollisilla kursseilla. Täten oppilas saa ammattioppilaitoksen päättötodistus ja ylioppilastutkinnon mikäli hän suorittaa sen hyväksytysti. Mahdollista on suorittaa myös kolmoistutkinnon, jonka ylioppilas- ja ammattitutkinnon lisäksi saadaan lukion päättötodistus.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat ammatillista perus- ja jatkokoulutusta omaehtoisena sekä työvoimapoliittisena koulutuksena. Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille tai harvoissa tapauksissa koulutuksen aikana täyttäville aikuisopiskelijoille. Aikuiskoulutuksessa tarjotaan myös maahanmuuttajille suomen kielen opinnot.