Opintojen rahoitus

Opintotuki

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana.

Opintotukeen kuuluvat

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina ja se pitää maksaa takaisin. Voit saada opintolainaa, jos saat Kelalta opintorahaa tai koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea. Kuten kaikilla lainoilla sinulla pitää olla takaus ja takauksen saa Kelalta. Takaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Lainatakausta ei voi saada, jos aiempi opintolaina on Kelan perittävänä. Elokuusta 2017 lähtien maksuhäiriöt eivät estä opintolainan valtiontakauksen saamista.

Voit saada lainatakauksen seuraavissa tilanteissa:

 • Olet 18–19-vuotias, opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa etkä voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen vuoksi.
 • Olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona etkä voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 61 000 e/v.
 • Olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona etkä voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 61 000 e/v.

17-Vuotiaat saavat lainatakauksen vain, jos saavat opintorahaa.

Takaus: Sitoumuksen antaja (takaaja), joka lupautuu velkojalle vastuuseen päävelallisen velasta. Eli jos päävelallinen ei kykene maksamaan lainan takaisin joutuu takaaja maksamaan velan. (Takaajalla täytyy olla varallisuuta sitten maksaa sen velan takaisin.)

Opintolainan korosta ja takaisinmaksusta sovitaan pankin kanssa.

Opintotuki ulkomailla opiskeleville

Ulkomailla opiskeleminen voi saada opintotukea seuraavissa tilanteissa

 • Suoritat opintosi ulkomailla
 • Opinnot tai työharjoittelu sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin

Et saa opintotukea seuraavissa tilanteissa

 • Opintosi on kokonaan järjestetty etäopintoina
 • Opintosi ovat yliopisto-opintoihin valmentavia opintoja
 • Suoritat yksittäistä kurssia
 • Osallistut kielikurssille
 • Sinulla ei ole oppilaitoksessa tutkinnon suoritusoikeutta
 • Oppilaitos on pelkästään virallisesti rekisteröity yritys
 • Saat opintotukea ulkomailta

Vain Suomen kansalainen saa opintotukea. Jos et ole Suomen kansalainen niin et saa opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Muissa erikois- tapauksissa lue lisää http://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

Stipendit kouluissa

Stipendejä jaetaan vuosittain. Yleensä stipendi perustuu koulumenestykseen tai jos on suorittanut jotakin yhteiskunnalle sekä koululle. Nykyään on kuitenkin peruskouluissa voitu antaa stipendejä luonteen takia.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia.

Voit saada koulumatkatukea, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
 • koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa
 • teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Lue lisää.

 

Lisää opintojen tukiasioista voit lukea Kelan sivuilta.