Opiskelu

Opiskelu on tärkeää, koska ihmiselle on tarpeellista  kehittää suoritettua koulutusta. Se myös antaa nuorille mahdollisuuden kehittää opiskelu tapoja, ajan hyväksikäyttöä ja itsehillintää. Antavat nuorelle kyvyn oppia tietoa joista he hyötyvät myöhemmin elämässä tulevaisuuden työelämästä huolimatta.

Työelämään on monta polkua, mutta miten löytää se itselle sopivin? Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille on käännetty englanniksi, ruotsiksi, somaliksi, venäjäksi ja viroksi. Siinä esitellään suomalaista koulutusjärjestelmää ja kerrotaan työelämän pelisäännöistä.

Opas on suunnattu tueksi koulutus- ja uravalintoja tekeville yläkoululaisille ja heidän perheilleen. Myös hiljattain Suomeen
muuttaneet saavat oppaasta tietoa omalla äidinkielellään. Selkokeskus on myöntänyt ruotsin- ja englanninkielisille versioille selkologon käyttöoikeuden.

Oppaasta nuoret löytävät vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi opiskelua pitää jatkaa peruskoulun jälkeen?
  • Minkälainen on suomalainen koulutusjärjestelmä?
  • Minkälaisia koulutusmahdollisuuksia Suomessa on?
  • Miten ottaa ensiaskeleet työelämään?
  • Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus työpaikalla?
  • Minkälainen on monikulttuurinen työyhteisö?
  • Miten opiskeluaikana ja työelämässä verkostoidutaan?

casebook-smallMaksuton Opas on ladattavissa kaikilla kielillä osoitteessa www.tat.fi/materiaalipankki/samalle-viivalle ja painettuja versioita voi tilata osoitteesta www.tat.fi/aineistot.